Nến sáp điện tử dùng pin cúc áo cho loại đường kính 5,3cm và xài pin AAA cho loại đường kính 7,5cm

Showing all 18 results

Bộ Lọc

Đèn cầy điện tử, sáp chảy, cao 9cm, đường kính 7.5cm

150,000

Đèn cầy sáp Đỏ, cao 15cm, đường kính 7.5cm

185,000

Đèn nến điện tử sáp chảy, cao 20cm, đường kính 7.5cm

225,000

Đèn nến lắc lư bằng NHỰA, tim lắc lư, cao 9cm, đường kính 5cm

68,000

Đèn nến sáp Đỏ lắc lư, cao 18cm, đường kính 7.5cm

200,000

Đèn sáp điện tử không lắc lư, cao 20cm, đường kính 8cm

235,000

Nến chảy, dạng sáp, lắc lư, cao 18cm, đường kính 7.5cm

210,000

Nến dùng pin bằng sáp dạng chảy dở, tim lung linh, cao 15cm, đường kính 5cm

160,000

Nến dùng pin, bằng NHỰA, lắc lư, cao 6.5cm, đường kính 5cm

60,000

Nến điện đèn led dạng sáp chảy, cao 12cm, đường kính 7.5cm

180,000

Nến điện lắc lư sáp Đỏ, cao 12cm, đường kính 7.5cm

170,000

Nến điện tử bằng NHỰA, vỏ chảy, lắc lư, cao 5cm, đường kính 4cm

48,000

Nến điện tử bằng sáp, cao 18cm, đường kính 7.5cm

195,000

Nến điện tử phủ sáp mỏng 10cm (tim nến không lắc lư), đường kính 7.5cm

45,000

Nến điện tử sáp đỏ, dạng chảy, lắc lư, cao 8cm, đường kính 5cm

125,000

Nến điện tử sáp tim lắc lư, dùng pin, cao 11.5cm, đường kính 5cm

140,000

Nến led dùng pin lắc lư, cao 10cm, đường kính 7.5cm

150,000

Nến sáp lắc lư Đỏ, cao 10cm, đường kính 7.5cm

155,000