Tẩu hút thuốc lá sợi bằng kim loại & gỗ ép giá rẻ

Showing all 12 results

Bộ Lọc

Ống điếu kim loại hình chai bia (cỡ đại) hút thuốc lào

110,000

Tẩu dố bằng gồ hút thuốc sợi V2

85,000

Tẩu gỗ dùng hút thuốc sợi kiểu cổ điển V4

125,000

Tẩu gỗ rắn phong cách thủy thủ pop-eye

120,000

Tẩu hút thuốc sợi bằng kim loại mini bỏ túi

110,000

Tẩu sắt thuốc lá hình chai bia siêu nhỏ gọn & độc đáo

90,000

Tẩu thuốc bằng gỗ hút thuốc lá sợi V3

105,000

Tẩu thuốc lá gỗ hút thuốc sợi, nhỏ gọn V1

70,000

Tẩu thuốc lá mini bằng gỗ Mahogany phong cách thủy thủ Pop-eye

125,000

Tẩu thuốc lá sợi bằng đá bọt biển độc đáo

190,000

Tẩu thuốc pipe bằng gỗ cẩm lai đỏ CL-102

145,000